Tempix - Temperaturetikett & mattransport
En svensk innovation gör nu det lättare att kontrollera om varje enskild vara utsatts för höjda temperaturer.

Så garanteras rätt temperatur på maten

TransportKylda och frysta varor måste hålla samma temperatur från det att de transporteras från fabrikanten fram till konsumenten. Bryts kylkedjan finns risk för att både hållbarhet, kvalitet och smak försämras. En svensk innovation gör nu det lättare att kontrollera om varje enskild vara utsatts för höjda temperaturer, och används därför som en garanti för en obruten kylkedja.

Med dagens kontrollverktyg, stickprover och temperaturavläsning i kylar och bilar, är det svårt att garantera en obruten kylkedja för varje enskild vara. För att lösa problemet utvecklades den svenska temperaturindikatorn Tempix, som prisats både nationellt och internationellt för tekniken som garanterar konsumenten livsmedel av hög kvalitet.

Indikatorn har blivit ett enkelt sätt för fabrikanter, transportörer, butikspersonal och konsument att få reda på om varan utsatts för temperaturer som påverkar smak eller hållbarhet. Om en aktör i kylkedjan låter varan stå i en för hög temperatur säger indikatorn ifrån vilket syns direkt.

Omöjligt att scanna varan

Själva indikatorn sitter bredvid streckkoden, och kan placeras på både pallen, transportlådan eller den enskilda varuförpackningen. I en ruta i indikatorn syns ett svart streck, vilket ska vara väl synligt under hela kylkedjan. Försvinner strecket är det ett tecken på att temperaturen varit annorlunda än den rekommenderade. Då raderas även en del av streckkoden vilket gör varan omöjlig att avläsas i kassan.

– Det är en automatisk lösning eftersom varan är omöjlig att scanna. Varken konsumenten eller personalen måste titta på alla varor manuellt, utan märker i kassan om varorna blivit rätt hanterade eller inte, säger Mats Nygårdh, vice VD på Tempix som utvecklat indikatorn.

Även om man inte behöver läsa av etiketten är det ändå enkelt att se om varan har hanterats rätt genom att titta om strecket är kvar. För personalen blir det också ett sätt att se om de packar varorna rätt i kyl och frysdiskar, eftersom indikatorn säger ifrån om de ligger i en varmare miljö än vad som är lämpligt.

Anpassas för livsmedlet

Tempix - temperaturetikett
Indikatorn ställs in på olika temperaturer beroende på vilken vara den ska kontrollera.
Indikatorn ställs in på olika temperaturer beroende på vilken vara den ska kontrollera. Vissa varor tål högre temperaturer än andra, och indikatorn kan ställas in på vilken temperatur man vill mellan trettio minusgrader till trettio plusgrader. Den fungerar därför för både kylda och frysta varor men även för varor som klarar högre temperatur.

Indikatorn löser inte ut så fort varan placeras i ett varmare klimat, utan den löser ut efter inställd exponeringstid. Exponeringstiden beror på hur känslig varan är, eftersom vissa varor klarar höga temperaturer under längre tid än andra. Både temperatur och tid bestäms tillsammans med fabrikanten.

Bättre kvalitet och större medvetenhet

Temperaturindikatorn blir ett kvitto på att varan hanterats rätt, vilket medför en högre kvalitet på de livsmedel som konsumenten tar hem. Med en högre kvalitet på maten behöver man som konsument inte heller slänga lika stor del av maten.

– Självklart spelar det också roll i hur man planerar sina inköp, men den del man faktiskt kan påverka för att öka matens kvalitet är hanteringen. Obruten kylkedja är ju en förutsättning för att maten ska vara av garanterat hög kvalitet, säger Mats Nygårdh.

Tempix har gjort egna tester som visar att både konsumenter och butikspersonal ändrar beteende om det sitter en temperaturindikator på varan. Konsumenten blir mer medveten om hur viktigt det är att även den egna transporten och förvaringen av livsmedel sker på ett bra sätt för att det inte ska påverka varans kvalitet.

Besök www.tempix.se för att läsa mer om temperaturindikatorn och hur den underlättar kontroller av kylkedjans alla led.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se