Presenteras av engcon
Q-Safe - redskapsfäste från engcon
Q-Safe är trefaldigt säkert tack vare hydraulisk låsning med backventil, mekanisk spärrfunktion och elektronisk övervakning.

Säkra grävmaskiner med Engcons Q-Safe

Att vistas runt grävmaskiner på en byggarbetsplats har sina risker, trots regelverk från Arbetsmiljöverket sker det ändå olyckor. Q-Safe är redskapsfästet till grävmaskinen som med flera tekniska funktioner ser till att säkerheten är på topp.

Byggherrar och Arbetsmiljöverket ställer hårda krav på byggarbetsplatsers säkerhet, men trots omfattande regler händer det att olyckor sker. Den mänskliga faktorn spelar ofta en roll i olyckor vilket gör det svårt att helt förhindra dem.

Vad man däremot kan göra är att minimera risken för att de ska ske, något som svenska Engcon har tagit fasta på när de utvecklat redskapsfästet Q-Safe. Vi har talat med Lars Rönnestrand, VD på Engcon Sweden, om säkerhet och företagets vision.

Tidspress ökar risken

Att fästa ett redskap på korrekt sätt tar tid vilket ibland resulterar i att maskineperatören ”fuskar” och hänger på redskapet halvt för att spara tid vid kortare transporter. Så sent som i våras omkom till en ung man som fick en grävskopa över sig på grund av att den inte var korrekt fäst.

Engcon - Q-Safe
Q-Safe uppfyller Engcons nya säkerhetskrav.
– Att ha högsta möjliga säkerhet på en byggarbetsplats ska vara en självklarhet anser vi på Engcon. Det finns flera exempel på olyckor som har skett med felaktigt fästa redskap. Sen finns det självklart ett mörkertal trots att alla olyckor ska rapporteras, säger Lars.

För att förbättra situationen har Engcon lanserat Non Accident Generation, ett initiativ att skapa säkra produkter för en säkrare arbetsmiljö. Q-Safe är en av de produkter som uppfyller Engcons nya säkerhetskrav.

Dubbla säkerhetssystem

Q-Safe är trefaldigt säkert tack vare hydraulisk låsning med backventil, mekanisk spärrfunktion och elektronisk övervakning. Med Q-Safe kan föraren helt enkelt inte koppla redskapet fel eller lossa skopan av misstag. ”Den mänskliga faktorn” som orsak till olyckor kan därmed uteslutas.

– Skulle någon försöka ”fuska” och hänga på redskapet halvt så skickas en elektronisk signal till fordonet som automatiskt reducerar grävmaskinens effekt med 90 procent. Föraren inser då att det inte är tidsbesparande att göra något halvdant, säger Lars.


De dubbla mekaniska spärrfunktionerna låser dessutom redskapet även om hydrauliken slutar att fungera. En annan fördel är att Q-Safe passar alla grävmaskiner och styrsystem på marknaden.

Ingår som standard 2015

Q-Safe kommer att ingå som standard i samtliga av Engcons rotortilltrar från och med 1 januari 2015 och passar för samtliga större tillverkare.

Engcon har över 25 års erfarenhet av redskap och redskapsfästen till olika typer av arbetsfordon, allt från grävmaskiner och hjullastare till traktorer och lastbilar. Besök www.engcon.se för att läsa mer om Q-Safe, Engcons säkerhetsvision samt företagets övriga produkter.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se