Presenteras av NRC Group
Skiss Kvarnberget
NRC Group ansvarar för deletapperna Haga och Kvarnberget i det stora infrastrukturprojektet Västlänken, i Göteborg. På bilden är en skiss över Kvarnberget sett från Operan. Bild Trafikverket

Succé för sammanslagning av järnvägs- och markentreprenörer

Norska NRC Group slog den 1 januari i år ihop sina två svenska dotterbolag Segermo och Svensk Järnvägsteknik och bildade NRC Group Sverige. Det har samlat deras tjänster under ett tak och öppnat upp för nya projekt och möjligheter.

Företaget är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som arbetar med infrastruktur i Sverige och Norge. NRC Group bygger såväl vägar som broar och levererar också kompletta järnvägsprojekt. En av företagets största styrkor är dess verksamhetsbredd som bland annat inkluderar samtliga teknikområden för utbyggnad av järnväg.

I Sverige har NRC Group tidigare agerat genom Segermo och Svensk Järnvägsteknik, men nu har man slagit ihop dessa till ett bolag.

– Det känns som en bra lösning. Nu har vi all kompetens samlad och kan vara en komplett infrastrukturlösning inom väg, järnväg och övrig infrastruktur. Det blir tydligare, billigare och smidigare för kunden, säger Kenneth Olsson, divisionschef stora projekt på NRC Group Sverige.

Entré Haga Pustervik
Entrén Haga Pustervik är en av tre uppgångar som byggs till Station Haga. Bild: Trafikverket

Nya möjligheter

Sammanslagningen var smidig och innebar att företagen organisatoriskt gick in som egna divisioner under NRC Group Sverige, Segermo som anläggning och Svensk Järnvägsteknik som järnväg. Ompaketeringen har snabbt gett positiva effekter för det nya bolaget.

– Responsen på marknaden har varit mycket positiv. Tack vare vårt nya helhetserbjudande och stärkta varumärke har vi bland annat lyckats bli en A-leverantör till Trafikverket. Vi har också fått ett samarbete med två utländska aktörer vilket hjälpt oss vinna två upphandlingar för Västlänken, berättar Kenneth.

Projekt Västlänken

Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse som ska ge Göteborg genomgående pendel- och regiontågtrafik och minska trycket på Centralstationen. Sex kilometer av den cirka 8 kilometer långa förbindelsen kommer gå i tunnel under staden. Tre underjordiska stationer ska tillkomma vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.

– Vi har deletapperna Haga och Kvarnberget. Projekten påbörjades i våras och tanken är att de ska pågå under sex år. Vårt uppdrag är att borra, spränga, driva tunnlar och bygga den nya stationen i Haga. Totalt uppgår projekten till cirka 3,3 miljarder kronor, berättar Kenneth.

Rekryterar folk

Framgångarna efter sammanslagningen gör att NRC Group behöver rekrytera fler som vill anta utmaningarna med att bygga Sveriges framtida infrastruktur. Kenneth berättar att nya medarbetare kan förvänta sig en platt organisation med snabba kommunikationsvägar och stor möjlighet att påverka verksamheten.

Gå in på nrcgroup.se för att läsa mer om nya NRC Group Sverige och Västlänken. Där kan man också kontakta NRC direkt för att boka in ett möte om man är nyfiken på att veta mer om möjligheterna till samarbeten eller karriär på företaget.