Presenteras av Falkenbergs Terminal
Falkenbergs Terminal - kaj
Falkenbergs Terminal AB bedriver hamnverksamhet med inriktning mot produkter för industri, skog och lantbruk. Foto Hannells IT

Satsar på att kombinera hamnnära lager med tredjepartslogistik

Efterfrågan på sjötransporter ökar och därmed behovet av lager- och logistiklösningar i anslutning till hamn. Falkenbergs Terminal satsar därför på stora lagerutrymmen, däribland en ny hall till saltdistributören Salinity, samt tredjepartslogistik.

De senaste åren har fler företag börjat efterfråga sjötransporter, bland annat på grund av ökade hållbarhetskrav. LoLo-hamnbolaget Falkenbergs Terminal har även noterat ett ökat intresse för hamnnära lagerutrymme vilket är anledningen till att man har investerat cirka 50 miljoner i nya lager- och produktionshallar de senaste tre åren.

– Vi vill så klart möta upp våra kunders behov, så det har blivit många nya hallar på sistone. Idag har vi totalt 55 000 kvadratmeter under tak varav 25 000 utgörs av relativt nya investeringar. Det gör att vi är väldigt starka lagermässigt även i jämförelse med större hamnar, berättar Peter Sevholt, vd på Falkenbergs Terminal.

Bygger stor hall till saltdistributör

Falkenbergs Terminal - hall
Utöver hamnverksamheten bedrivs även tredjepartslogistik i företagets många hallar. Foto Falkenbergs Terminal

Ett företag som sett fördelarna med en hamnnära lagerhall är Salinity, en av Europas ledande oberoende saltdistributörer. Falkenbergs Terminal färdigställer just nu en hall på nära 9000 kvadratmeter där företaget kommer ha sin bas för import, hantering och distribution. Den påbörjades vid årsskiftet och blir klar nu i november.

– Hallen är indelad i tre stora delar med olika funktion. Från en bulkhall med facksortering går saltet vidare in till produktionshallen där man producerar och förpackar det. Den tredje delen utgör sedan det färdiga lagret för distribution vidare ut i Sverige, förklarar Peter.

En av fördelarna med upplägget, förklarar Peter vidare, är att kunden får all sin produktion koncentrerad till ett område, vilket kan ge kortare ledtider, en tryggare hantering och bättre kontroll över leveranserna.

Kombinerar med tredjepartslogistik

För att underlätta vidaredistribution från hamnområdet för Salinity och andra kunder har Falkenbergs Terminal ett nära samarbete med lokala speditörer. Företaget erbjuder dessutom tredjepartslogistik inte bara på sjö utan också via väg och järnväg, med tonvikt på import av råvaror till svensk industri.

– Det öppnar upp för exempelvis just-in-time leveranser vilket många kunder uppskattar. Som en mindre, privat aktör har vi mer flexibilitet i verksamheten och det innebär bland annat att vi kan erbjuda mervärde på det här sättet, säger Peter.

Terminalbolagets lagerhallar har normalt väldigt god beläggning, men Peter meddelar att det fortfarande finns utrymme att bygga nya hallar för den som tryggt vill kunna kombinera sjötransporter med lager och distribution. Läs mer om möjligheterna eller boka in en visning av hamnanläggningen på falkenbergs-terminal.se.