Presenteras av Elettric 80
Elettric 80 - LGV Barriere
Foto: Elettric 80

Se till omvärlden för framtidens automatik

Runt om i världen är det ett stort fokus på teknik och att byta ut det manuella till automatik. Men problemet är att det är svårt att imitera det en människa gör då vi har en annan möjlighet att anpassa oss till omvärldens förändringar.

Elettric 80 logo

Elettric 80 har arbetat med automationslösningar för lager och transport i snart 40 år och har genom åren förstått vikten av att se till vår omvärld för att följa utvecklingen och blicka in i framtida förändringar. Enligt Mikael Renström, Managing Director på Elettric 80, gäller det att se till vilka utmaningar vi kan se för att räkna ut teknikens förändringsbenägenhet.

Inled med en omvärldsanalys

Den stora utmaningen ligger i att klura ut hur man får till en dynamisk automationslösning som kan hänga med i utvecklingen så fort tekniken förändras. Här går Elettric 80 in och hjälper sina kunder att göra den omvärldsanalysen. Många tar in konsulter men Mikael förklarar att de har inget ansvar för vad de presenterar, medan Elettric måste kunna leverera vad de rekommenderar.

– Det är otroligt viktigt att installera rätt automatik och rätt lösningar för varje enskild kund. Därför sätter vi oss alltid ner tillsammans med våra kunder för att se hur vi ska gå till väga och vilka möjligeheter som finns, säger Mikael.

Mikael tar upp exemplet med en kund i Tissue branchen som man valde att lagra pallarna med LGVer men i ett sk Smartstore (högdensitet rack lager). I denna miljö kunde man gå ifrån vanliga sprinklers som brandskydd, till att sänka syrehalten så att branden ej kan starta. Detta sparade inte bara investerings pengar men konsekvenserna i ett brandlarm på skadade produkter var enormt.

Elettric 80 - LGVs
Foto: Elettric 80

Ser till hela logistikflödet

Enligt Mikael gäller det att inte bara tittat på hur man ska tillverka en maskin utan på hur man kan integrera hela det logistiska systemet och se till en helhetslösning. Ofta vill kunder börja i ett litet hörn men då blir det problematiskt om man senare vill konvertera mer av produktionen. Mikael avslutar:

– Man måste lyfta blicken från hur konstruktionen ska se ut på en enskild maskin och se till hur det totala automationssystemet kommer stödja dem i framtiden. Ska man designar man en fjärilslarv eller en fjäril?

Tack vare sitt helhetstänk och långsiktiga kundrelationer har Elettric 80 haft en årlig tillväxt på 15-20 procent de senaste åren. Man har även öppnat 1-2 nya kontor varje år, det senaste i Dubai. Läs mer om Elettric 80 och deras kundanpassade automationslösningar på företagets webbsida.