Presenteras av Port of Kokkola
Port of Kokkola - hamnar
Flygfoto över Port of Kokkolas tre hamnområden Foto: Port of Kokkola

Sekel av stabil tillväxt för finska Port of Kokkola

Tack vare långsiktiga satsningar har Port of Kokkola haft en stark tillväxt under de senaste 10 åren. Under 2016 låg ökningen på 17 procent och inför 2017 ser man redan nu positiva siffror.

Port of Kokkola logo

Med närmare två sekel av verksamhet har Port of Kokkola hunnit etablera sig som en av Finlands största hamnar. Med tre hamnar och ett välutvecklat järnvägsnät har man haft en stabil tillväxt vilket fjolårets siffror är ett tydligt exempel på. Vi fick en pratstund med Torbjörn Witting, vd för Port of Kokkola, som berättar mer om framtiden:

– Vi är ingen nykomling som hamn men i takt med vår stabila tillväxt så fortsätter vi bygga ut och expandera hamnens verksamhet.

Arbetar långsiktigt

Port of Kokkola - bulk
Lastning av bulkmaterial Foto: Port of Kokkola

Med mål att alltid vara konkurrenskraftiga på marknaden har Port of Kokkola genom åren satsat på att hela tiden utöka sin verksamhet. Idag delas hamnen upp i tre delar med djuphamn, stamhamn och silverstenshamnen som det senaste tillskottet.

2016 var ett strålande år för hamnen med en total tillväxt på 17 procent. Trenden fortsätter under 2017 och enligt Torbjörn beror detta på att de arbetar långsiktigt med sina kunder:

– Ibland landar vi såklart större kontrakt som bidrar lite extra men vi hade inte kunnat uppnå dessa siffror utan att arbeta långsiktighet såväl med våra kunder som i vara investeringar i hamnens uppbyggnad.

Fortsätter att utöka hamnen

Genom årsskiftet 2016/2017 började Port of Kokkola samtidigt testköra ny trafik vilket också har påverkar hamnens torrbulksmängder och mängden transporter. Med den tredje hamnen färdigbyggd har Port of Kokkola nu kapacitet och möjlighet att fortsätta expandera och utöka sina transporter.

Torbjörn berättar att de i början på 2017 redan har haft en trafikökning på 57 procent. Hamnens containerlinje har ökat med 88 procent vilket de såklart tycker är en fantastisk utveckling. Han avslutar:

– Vi investerar hela tiden i hamnen ser även en fortsatt tillväxt framöver inom alla våra tre hamnområden. Eftersom vi har lyckats få nya och nöjda kunder som kommer med bra volymer är planen att fortsätta bygga ut Port of Kokkola och effektivisera allt mer.

Mer information om Port of Kokkola finns på portofkokkola.fi. Hamnen ser även positivt på att kunna hjälpa fler svenska företag och är öppna för nya tankar och idéer.