Presenteras av Trelleborgs Hamn
Trelleborg Hamn - illustration
Trelleborgs Hamn Vision 2025. Bild: Arkitektkontor Arén AB

Skandinaviens största RoRo-hamn ska bli bäst i Europa

Trelleborgs Hamn tillhör EU:s stomnätverk och är en av Sveriges fem viktigaste hamnar. Nu satsar man på att bli inte bara Skandinaviens största utan även Europas bästa RoRo-hamn med en massiv ombyggnation och mer fokus på mjuka värden.

De senaste åren har Trelleborgs Hamn jobbat mot en vision – att bli Europas bästa RoRo-hamn. Steg ett som bland annat inkluderade nya vågbrytare, bredare hamninlopp och ett nytt färjeläge som kan ta emot 240 m långa fartyg är redan klart. Nästa steg är att realisera Vision 2025 som innebär massiva ombyggnationer och ett helt nytt hamnområde.

– Vi vill framtidssäkra verksamheten och fortsätta vara Östersjöns klimatsmartaste hamn, samtidigt som vi levererar en bra upplevelse för våra kunder och våra kunders kunder, berättar Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn.

Ett nytt hamnområde

Trelleborg Hamn - Jörgen Nilsson
Jörgen Nilsson, VD, Trelleborgs Hamn AB. Foto: Joachim Wall

Vision 2025 inkluderar att bygga tre nya färjelägen i den yttre hamnen och modifiera ett gammalt. Samtliga kommer kunna hantera fartyg på upp till 250 meter. Man fördjupar hamnen och bygger även ett nytt läge för större handelsfartyg, nya kajer och uppställningsytor, samt nya fraktvägar.

– Det blir en modernare hamn med mer effektiv logistik och infrastruktur. År 2025-2026 räknar vi med att ta hand om 1,8 miljoner fordon och 2,5 miljoner människor i jämförelse med dagens 1,2 respektive 1,8 miljoner, så det kommer behövas, säger Jörgen.

De två första färjelägena började byggas i höst och beräknas vara klara år 2020. I takt med att det nya hamnområdet färdigställs kommer det gamla att avvecklas till förmån för Trelleborgs nya stadsdel Sjöstaden.

Eftersom stora delar av hamnen flyttas kommer ett nytt hamnkontor att byggas och en ny hamninfart med bland annat digital incheckning. Hela hamnprojektet ska stå klart 2025 och satsningen som delfinansieras av EU beräknas kosta 1,4 miljarder kronor.

Med fokus på mjuka värden

Trelleborgs Hamns vision innebär också ett ökat fokus på miljö och hållbarhet. Bland annat kommer minst 50 procent av elen i den nya hamnen tas från solceller och vindkraft. Man kommer också arbeta mycket med digitalisering och nya IT-lösningar.

– Men framför allt investerar vi väldigt mycket i vår personal. Genom vår 2-åriga utbildning THAB Academy kan våra medarbetare utveckla sin kompetens ännu mer och hjälpa oss ta fram framtidens hållbara arbetssätt, säger Jörgen.
Utbildningen kommer bland annat fokusera på ledarskap, miljö, IT och infrastruktur, allt för att förbereda inför framtidens nya transportlandskap. Läs mer om hur Trelleborgs Hamn satsar på framtiden på trelleborgshamn.se. Där finns också kontaktuppgifter till personer som kan svara på frågor.