Smartare brandskydd för logistikbranschen

SäkerhetInom logistikbranschen kan misstag i brandsäkerhetsarbetet ge ödesdigra konsekvenser. Logistikföretag hanterar varor med stora värden vilket ökar vikten av ett väl genomfört brandskyddsarbete.

I Sverige är det Lagen om skydd mot olyckor som reglerar bestämmelser kring brandskydd. Med 22 år inom räddningstjänsten och drygt 10 års erfarenhet av konsultarbete har Göran Andersson, brandingenjör på PRE, hjälpt många logistikföretag att förbättra sina brandskyddslösningar.

Även om Lagen om skydd mot olyckor främst är till för människors säkerhet måste man även tänka på att många logistikföretag hanterar varor av enorma värden. Man bör också tänka på att varumärket riskerar att fara illa om det sker en brand på företaget, säger Göran.

Brandskyddets 3 huvuduppdrag

Göran Andersson - brandingenjör PRE
Göran Andersson, brandingenjör på PRE Risk & Crisis Management

Brandskydd för företag sträcker sig över ett antal olika delområden och nivåer, allt från enklare kontrollmetoder till avancerade riskanalyser. Det finns en stor mängd lagar och föreskrifter som reglerar brandskyddsarbetet.

Det kan ibland vara svårt att tolka rådande lagstiftning, men Göran sammanfattar lagen om skydd mot olyckor kortfattat så här:

– Vi hjälper våra kunder med det förebyggande arbetet genom att identifiera risker och kontrollera anläggningens skydd i form av bland annat larm och släckutrustning. Vi ser även över utrymmningsvägar, bygg- och brandtekniskt skydd samt hjälper till med det organisatoriska brandskyddet, säger Göran.

Förenkla arbetet med systemstöd

Dokumentation och kontinuerlig uppföljning av brandskyddsarbetet är viktigt. För att förenkla och skapa en kostnadseffektiv lösning för sina kunder har PRE därför utvecklat systemet Safebook.

Syftet med verktyget är att ge både oss och vår kund en helhetsbild över brandskyddsarbetets status och underlätta hela dokumentationsprocessen. Det minskar en hel del administrativt arbete och förenklar brandskyddsarbetet, vilket också gör att det blir billigare för kunden, berättar Göran.

Skräddarsydda lösningar och utbildningar

Göran och PRE har arbetat med en rad olika fastigheter och logistikhallar runt om i Sverige och vet därför att förutsättningar och behov kan se väldigt olika ut.

En av våra främsta styrkor ligger i att vi kan anpassa våra lösningar precis efter verksamhetens unika behov. Lösningarna kan se väldigt olika ut men med vår erfarenhet och kompetens brukar vi hitta rätt lösning, berättar Göran.

Brandskyddsarbetet slutar dock inte vid förebyggande åtgärder, kontroller och dokumentation. En av de allra viktigaste aspekterna inom brandsäkerhet är människors kunskap. PRE anordnar därför både skräddarsydda utbildningar för det specifika företaget och även mer generella brandskydd- och första hjälpen-utbildningar.

www.pre.se kan du läsa mer om utbildningarna, Safebook och hur de kan hjälpa ditt företag.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se