Presenteras av Stadsbud i Storstockholm
Stadsbud i Storstockholm - bilar
Några av föreningens bilar. Foto: Stadsbud i Storstockholm

Stadsbud värnar om Stockholms-miljön

Trots hårdare utsläppsregler med Stockholms miljözoner finns det fortfarande ett antal åkare som inte följer regelverket. Stadsbud i Storstockholm har däremot stränga regler på sina åkare att deras tunga fordon måste uppfylla miljöklass 5 och 6. Föreningen har utöver det beslutat att lätta lastbilar under 3, 5 ton inte får vara äldre än 15 år. För att minska koldioxidutsläppen följer alla bilar i Stadsbud i Storstockholm de miljöregler som från och med 1 Jan 2019 gäller i Stockholms stads miljözoner.

− Alla tunga lastbilar är godkända för miljöklass 5 och 6 vilket innebär att de har en tillsats som heter adblue som gör att kväveoxider förvandlas genom en SCR-katalysator till ofarligt kväve och vatten, berättar Morgan Blom, ordförande för Stadsbud i Storstockholm.

Brister i efterlevnad av regelverket

Transportstyrelsen har påvisat att euroklasserna på tung trafik inte efterlevs till fullo, och att var tionde äldre lastbil kör olagligt. Stadsbud i Storstockholm har på eget bevåg beslutat att lättare lastbilar inte får vara äldre än 15 år.

− Det finns ännu ingen regel som säger hur gamla lätta lastbilar får vara, men vi har ändå beslutat om ett krav på max 15 år för dessa lastbilar, berättar Morgan.

Föreningen är också miljöcertifierad genom ISO 9001 vilket betyder att samtliga åkare använder godkända smörjmedel och produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

− Vi följer hela tiden utvecklingen av vad som händer inom alternativa fordon och bränslen och analyserar noga alternativen om det finns möjlighet att använda sig företagsekonomiskt av dessa, säger Morgan.

Mindre energikrävande samhälle

Stadsbud i Storstockholm - Morgan Blom
Morgan Blom, ordförande. Foto: Stadsbud i Storstockholm

Förutom att att företaget följer Stockholms miljözoner så har föreningen beslutat att när det gäller inköp av flyttlådor ska kontoren inte beställa var för sig. Man gör istället gemensamma inköp direkt från fabrik och kan då bidra till att minska koldioxidutsläppen från transporter.

− Stockholm genomför nu den största trafikomvandlingen innanför tullarna sedan högeromläggningen 1967. Staden ska anpassas till ett mindre energikrävande samhälle och Stadsbud i Storstockholm stödjer självklart denna förändring till en renare och trevligare stad, säger Morgan.

Föreningen är med sina 156 år i flyttbranschen Stockholms äldsta, och kännetecknas än i dag av sin logga med skärmmössa med mässingsplåt. Med sina drygt 80 egenföretagare är dom idag ett av dom större företagen inom flytt- och magasinerings-branschen i Stockholm. Kåren sätter högt värde i sitt yrke och vill att alla som representerar föreningen ska leva upp till vissa krav.

Läs mer om Stadsbud i Storstockholms miljöpolicywww.stadsbud.com. Där kan man kan också enkelt beställa en offert på önskad tjänst.