Presenteras av Hangö Hamn
Västra hamnen - Hangö Hamn
Foto: Hangö Hamn

Stark tillväxt för satsande Hangö Hamn

Finska Hangö Hamn har växt med nästan 35 procent över de senaste tre åren. Nu fortsätter man tillväxtresan med EU-projektet Motorways of the Sea och storsatsning i Västra hamnen.

Hangö Hamn logo

Hamnen som sedan tidigare är Finlands största bilimporthamn, och hanterar en betydande del av den finska skogsindustrins export, fortsätter uppleva kraftig tillväxt. År 2017 innebar också rekord då hamnen hanterade hela 4,97 miljoner ton gods.

Anders Ahlvik som är vd på Hangö Hamn berättar att det gjort att man kunnat investera kraftigt i sina tre hamnar: Yttre hamnen, Västra hamnen och Koverhar. Han berättar även att man i år inlett ett samarbete med Rostock Hamn och Finnlines inom ramen för EU:s finansieringsfond, Motorways of the Sea.

Västra Hamnens tillväxt

Anders Ahlvik, vd på Hangö Hamn
Anders Ahlvik, vd på Hangö Hamn

Starkast är ökningen för semitrailer- och lastbilstrafiken i Västra hamnen som stått för majoriteten av tillväxten de senaste åren om man bortser från 2017 då Koverhar med Nordstream 2-projektet innebar mycket trafik för Hangö hamn.

– Linjetrafiken och gummihjulstrafiken i Västra hamnen är väldigt viktig för oss och ökar stadigt. Trafiken går framförallt till destinationer i Tyskland, Polen, Storbritannien och Belgien. Hamnarna Lübeck och Rostock i Tyskland är de främsta hamnarna, säger Anders Ahlvik.

Trenden är stark för både Västra hamnen och Hangö Hamn i helhet. Anders spår fortsatt tillväxt, inte minst tack vare ökad trafik och allt större fartyg. Det är också investeringarna i Västra hamnen som ligger i fokus när man nu tar nästa steg för att öka godsvolymerna ytterligare.

Motorways of the Sea

Motorways of the Sea är en finansieringsfond inom EU och en viktig del i utvecklingen av hamnnätverket TEN-T. Målet är att skapa ett miljövänligt och effektivt transportsystem som ett alternativ till traditionella landtransporter.

Med stöd från EU har Hangö Hamn tillsammans med Rostock hamn och Finnlines inlett ett samarbete där 23 miljoner Euro ska investeras i hamnarnas infrastruktur, varav 7 miljoner i Hangö Hamn. Den främsta satsningen är sex ytterligare hektar hamnplaner för uppställning av lastenheter.

Planen är att satsningarna ska vara klara i slutet på 2019. På www.portofhanko.fi finns mer information om hamnen och här kommer man även kunna följa nyheter från arbetet i hamnen.