Presenteras av Port of Kokkola
Port of Kokkola - hamnar
Flygfoto över Port of Kokkolas tre hamnområden Foto: Port of Kokkola

Stark tillväxt för progressiv hamn i Österbotten

Port of Kokkola är i stark utveckling och har de senaste 10 åren satsat hundratals miljoner i utbyggnaden av hamnen. Med tre hamnar och ett väl utvecklat järnvägsnät satsar de nu för att ta nästa steg.

Port of Kokkola logo

Port of Kokkola är en av Finlands största hamnar och har en 191 år lång historia. Hamnen som ligger i Karleby, Österbotten, skiljer sig från svenska hamnar då man är en så kallad “tool port”. Det innebär att man inte bara investerar i själva hamnen utan också i lagerbyggnader, kranar och terminaler.

Bulktransporter för gruvindustrin

Gruvindustrin är Port of Kokkolas viktigaste kundsegment och med det arbetar man på tre fronter. Sett till antal ton är det största marknadsområdet den ryska gruvindustrin som transporterar råmaterial med järnväg till hamnen.

Port of Kokkola - bulk
Lastning av bulkmaterial Foto: Port of Kokkola

– Från vår hamn går sedan den här typen av bulktransporter med capesize- och panamax-fartyg till framförallt Skandinavien, Mellaneuropa, medelhavsområdet och Asien, förklarar Torbjörn Witting vd för Port of Kokkola.

Även den finska gruvindustrin är ett stort marknadsområde där hamnen hjälper ett flertal gruvor i mellersta och norra Finland. Det tredje området är den lokala storindustrin i Kokkola som är Nordens största koncentrering av kemimetallurgisk indistri, Kokkola Industrial Park (KIP), utvecklats i området sedan 1940-talet. Bland dessa företag finns även svenska industriföretag. Port of Kokkola sköter import och export för dessa och andra svenska industrier som verkar i Finland.

Nordens enda täckta terminal

Hamnen delas upp i tre delar med djuphamn, stamhamn och silverstenshamnen som det senaste tillskottet. I djuphamnen kan fartyg i capesize- och panamax-storlek hanteras vilka är de största fartygen som kan ta sig genom danska sundet.

Silverstenshamnen är djuphamn nummer två och invigdes 2011 men har utvecklats kraftigt de senaste åren. I den traditionella stamhamnen har man styckegodshantering, containerhantering och Nordens enda täckta terminal. Alla tre hamnarna kopplas ihop med samma farled och järnvägsnät vilket skapar synergieffekter.

45 000 ton per dygn

Effektivitet är viktigt inom många branscher men särskilt inom logistik och hamnverksamhet då det är en ständig prispress. Strukturen med tre hamnar har skapat hög effektivitet och enligt Torbjörn är Port of Kokkola den snabbast lastande hamnen i Finland.

– Idag kommer vi upp i 45 000 ton per dygn vilket har gjort oss väldigt konkurrenskraftiga. Vi satsar dock på att bli ännu bättre och fortsätter investera i hamnen, säger Torbjörn.

De senaste åren har man fokuserat mycket på silverstenshamnen som nu börjar bli klar med allt från nya kajer till kranar och hamnen kopplas nu även på järnvägsnätet. Nästa steg är att utveckla djuphamnen då man enligt Torbjörn ser stor potential inom bulktransporter.

Mer information om Port of Kokkola finns på portofkokkola.fi. Hamnen ser även positivt på att kunna hjälpa fler svenska företag och är öppna för nya tankar och idéer.