Presenteras av Port of Jakobstad
Port of Jakobstad 2017
Foto: Port of Jakobstad

Stark utveckling för hamnen i Jakobstad

Infrastrukturen har utvecklats markant de senaste åren i den finska hamnen som är viktig för regionen. Satsningarna har varit väldigt lyckade vilket har gjort att flertalet företag har etablerat sig i hamnen, däribland svenska Wibax.

Port of Jakobstad - logo

Port of Jakobstad är den näst djupaste finska hamnen i Bottniska viken och har blivit en hub för framförallt sågat virke och cellulosa. Juha Hakala som nyligen tog över vd-posten berättade i en intervju hur utvecklingen sett ut de senaste åren och vad som planeras framöver.

Omfattande utveckling av hamnen

Juha Hakala - Port of Jakobstad
Juha Hakala, vd Foto: Port of Jakobstad

Hamnen har utvecklats kraftigt de senaste åren där man bland annat fördjupat farleden till 11 meter. Arbetet avslutades 2015 och har gjort att många fartyg kan lasta nästan upp till dubbelt så mycket och hamnen kan nu även ta emot större fartyg.

– Rederierna kan nu använda både större skepp och lasta mer. Det innebär även att de kan bli mer energieffektiva och sänka sina utsläpp markant, förklarar Juha.

Tidigare i år färdigställdes även en 10 kilometer lång elektrisk järnväg fram till hamnen. Det är stort för hamnen då tågen tidigare först har behövt gå till Karleby för att sedan köras med diesellok. Det sparar en sträcka på 100 kilometer. Hamnområdet har också utvidgats med två hektar lagringsfält och en lagerhall på omkring 4000 kvadratmeter.

Centrum för skogs- och trävaruindustrin

Hamnen har framförallt blivit viktig för den finska skogs- och trävaruindustrin där UPM Kymmene finns bland hamnens största kunder. Företaget har sin anläggningen i direkt anslutning till hamnen och kör all cellulosa-produktion direkt till hamnens lager för att sedan lastas på fartyg.

– Vi och vår hamnoperatör Euroports jobbar nära med UPM som fraktar allt direkt till hamnen. Transporterna sker med speciallastbilar som kör dygnet runt året om, berättar Juha.

Utvecklingen av hamnen har också lockat fler kunder till området från andra branscher. Bland dessa finns bland annat den svenska kemikalieleverantören Wibax som tagit över en terminal vid hamnområdet och planerar att öka volymerna markant.

Ljus framtid för hamnen

Fler företag planerar även att etablera sig och det finns planer på att förlägga en etanolfabrik i området. Även här finns det en svensk koppling då företaget även har tillverkning i Göteborg.

Juha avslutar med att berätta att man planerar att fortsätta utveckla ytterligare tio hektar mark de kommande åren. På www.portofpietarsaari.fi finns det mer information om Port of Jakobstad och hamnoperatören Euroports Pietarsaari.