Presenteras av Turku Stevedoring
Turku Stevedoring - Hamn
Foto: Turku Stevedoring

Stuveribolag satsar på skräddarsydda logistiktjänster

Sedan 1972 har Turku Stevedoring levererat flexibla lager- och logistiktjänster i nära samarbete med Åbo Hamn. Aktören erbjuder även tilläggstjänster vilket särskiljer dem från traditionella stuveribolag.

Turku Stevedoring - Logotyp

Med en anrik historia som sträcker sig tillbaka till 1100-talet har Åbo Hamn fungerat som Finlands port mot väst i över 860 år. Sedan 1972 har Turku Stevedoring samarbetat med hamnen och genom åren har familjeföretaget utvecklat tilläggstjänster för att tillgodose kunders behov på bästa sätt.

Nära samarbete med hamn och kunder

Kimmo Iljin, CEO på Turku Stevedoring, förklarar att ett gott samarbete med Åbo Hamn har varit avgörande för bolagets framgång. Då hamnen hanterar all infrastruktur hyr Turku Stevedoring en del terminalområden och lagringsutrymmen.

Turku Stevedoring - Åbo
Foto: Turku Stevedoring

Stuveribolaget erbjuder tilläggstjänster såsom lagerhantering och specialprojekt samt för terminal- och containerservice. Företaget har fokuserat på en kundorienterad stuveri- och logistikverksamhet. Turku Stevedoring lastar och lossar morgon och kväll, sju dagar i veckan, 365 dagar om året.

– Idag har vi 5 hektar inomhuslager och åt stora kunder som SSAB lagrar vi cirka 150 000 ton årligen, säger Kimmo.

Turku Stevedoring har även utvecklat en del hjälpmedel för att enklare kunna lasta, lossa och stuva större objekt. I sin egen verkstad servar företaget sina maskiner och kan med mångsidig utrustning leverera en unik flexibilitet.

Utvecklar egen utrustning

Turku Stevedoring - Kimmo
Kimmo Iljin, vd på Turku Stevedoring.

Tack vare denna flexibilitet har Turku Stevedoring kunnat ta sig an en rad kundanpassade projekt, exempelvis när de fick i uppdrag att transportera 11 000 vattenrör från Frankrike. Med en diameter på 1,2 meter och längd på 7,8 meter, vägde rören totalt cirka 7,5 ton. Kimmo berättar mer:

– Rören kom med fartyg till Åbo Hamn där de lossades på bäddar vid kajen. En del av rören kapade och svetsade vi i vår verkstad innan vi skickade dem vidare. Vi utvecklade även utrustning för att underlätta själva hanteringen av rören för truckarna.

I större projekt likt detta är det extra viktigt att hålla en kontinuerlig dialog med såväl kund som hamn, förklarar Kimmo, och tack vare detta gick hela projektet felfritt. Hamnen bistod Turku Stevedoring bland annat med att hyra ut kranar för att lossa de tunga rören från fartyget.

För att läsa mer om Turku Stevedorings kundorienterade lager- och logistiktjänster i Åbo Hamn, besök turkusteve.fi/?lang=sv.