Presenteras av FSN Logistics
FSN Logistics - Transport
Foto: FSN Logistics

Tempererade transporter nästa för snabbväxande transportföretag

Efterfrågan på tempererade transporter ökar i Skandinavien och för att möta detta behov utökar finska FSN Logistics med tempererade transporter.

FSN Logistics - Logotyp

FSN Logistics har haft en stark tillväxt de senaste åren och nu har de utökat sitt sortiment och kör tempererade transporter över hela Skandinavien. För att främja detta har man även utsett en chef, Ismo Haapakoski, som ska leda affärsområdet.

Som Head of Thermo Division kommer Ismo att bygga upp och leda divisionen samt stödja försäljningen så att FSN Logistics kan möta sina kunders behov. Ismo har arbetat inom branschen i 20 år och har en gedigen expertis inom transport och logistik.

En mångmiljonsatsning

FSN Logistics - Map
Foto: FSN Logistics

Förutom att landsvägstransporter ökat för FSN Logistics inom hela Norden har även hemleveranser och terminaltjänster haft en positiv utveckling. För att ytterligare bemöta kundernas behov görs nu en satsning i den redan etablerade avdelningen för tempererade transporter. Ville Peltola berättar mera om investeringen:

– Efterfrågan på tempererade transporter hos våra etablerade och nya kunder har ökat den senaste tiden. Samtidigt ser vi att vårt koncept och nytänkande vad gäller kundanpassade logistiklösningar fungerar utmärkt även för transport av tempererat gods. FSN Logistics är ett dynamiskt logistikföretag som snabbt och flexibelt kan agera i olika lägen. Nu ser vi att det är läge att göra en större satsning inom avdelningen FSN Thermo.

Under 2017 kommer FSN Logistics göra en investering i mångmiljonklassen vad gäller nya lastbilar och ekipage ämnade för tempererat gods. De nya fordonen tar också mer hänsyn till miljön liksom den övriga flottan och klarar bland annat av att tanka miljövänligt bränsle.

Service på modersmål

Ville är övertygad om att företagets kunniga personal ligger till grund för FSN Logistics stabila expansion. Med försäljning på plats i Skandinavien kan företaget även erbjuda service på kundernas eget modersmål. Därtill är företagets ägare en riktig visionär, förklarar Ville, med vision att år 2020 höra till de marknadsledande logistikföretagen när det gäller leveranssäkerhet, kvalitet och mervärdeskapande tjänster.

FSN Logistics
Foto: FSN Logistics

– Hos FSN Logistics har vi format vår organisation och verksamhet kring våra kunder. För oss är det en självklarhet att alltid utgå från kundernas önskemål, behov och krav för att sedan tillsammans hitta långsiktiga lösningar. Vi jobbar inom små team som gör att samarbetet med våra kunder blir mycket nära och på så sätt kan vi kontinuerligt utveckla och förbättra logistiken. En nära dialog med våra kunder har resulterat i att vi utvecklat och breddat våra tjänster, avslutar Ville.

Nyligen ingick FSN Logistics samarbete med ett holländskt familjeföretag vilket innebär att de numera har en stark partner i Europa. Med huvudkontor i Seinäjoki och operativ styrning från Karleby och Torneå hanterar FSN Logistics all trafik från Finland. På fsn.fi kan du läsa mer om vilken service som logistikföretaget kan erbjuda sina skandinaviska och europeiska kunder.