Presenteras av Uddevalla Hamnterminal
Uddevalla Hamnterminal - flygbild
Fördelarna med att frakta byggmaterial in till Göteborg sjövägen från Uddevalla är många, både för stadens invånare och för byggbolagen. Foto Uddevalla Hamnterminal

Vill få fram ett nytt arbetssätt för bygglogistiken i Göteborg

I Göteborg pågår just nu ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Det sätter stor press på logistiken i den redan trafiktäta staden. Uddevalla Hamnterminal föreslår just-in-time leveranser på pråm via Uddevalla för att underlätta arbetet och Göteborgarnas vardag.

Centrala Göteborg ska växa till dubbla storleken fram till år 2050, bland annat genom satsningen Älvstaden Göteborg som kommer att bli Skandinaviens största byggprojekt. Projektet innefattar en total byggnadsyta på 5 000 000 kvadratmeter i centrala områden nära Göta Älv.

– Här har man en svår logistisknöt att knäcka: Hur ska alla lastbilar komma in till byggområdena och vad ska man göra av byggmaterialet? Vårt förslag är att vi kan fungera som hubb för betong, stål och annat material och skicka in det via älven, säger Kim Fivelsdal, kommunikatör på Uddevalla Hamnterminal.

Uddevalla Hamnterminal - betongelement
Uddevalla Hamnterminal har god vana av att hantera specialtransporter och leveranser just-in-time. Foto Uddevalla Hamnterminal

Älven lösningen

Fördelarna med att frakta materialet in till staden sjövägen är många, enligt Kim. Det blir mindre trafikkaos, bättre levnadsmiljö och mindre koldioxidutsläpp i staden, samtidigt som byggbolagen kan arbeta mer effektivt. Pråmarna skulle kunna gå skytteltrafik – 8 timmar enkel väg – eller parkeras vid älvstranden som flytande lagerhus.

– Byggbolagen är jättepositiva. Vi har haft diskussioner med ett av dem om den här möjliga lösningen. De ska ha 40 000 ton glas och stål till fasaderna till ett av de nya hamnnära kvarteren som skall byggas. Det motsvarar 2100 lastbilar. Då är älven i princip den enda vettiga vägen in, berättar Kim.

Kim berättar vidare att det som idag förhindrar att man kommer framåt med lösningen är att det saknas politisk vilja att bygga upp en ny logistikväg. Som kund, menar hon, behöver kommunen ta sitt ansvar och visa vägen för entreprenörerna.

Kunskapen finns

Att frakta byggmaterial sjövägen till centrala byggprojekt är en etablerad lösning. Samma arbetssätt användes i London när man byggde arenorna inför OS och materialet till nya slussen i Stockholm skeppades från Södertälje. Uddevalla Hamnterminals styrka i sammanhanget är att de är vana vid att hantera udda laster och jobba med just-in-time.

– Vi hjälper exempelvis vindkraftleverantörer att mellanlagra stora sekvensade delar av vindkraftverk som vi skeppar i monteringsordning. Pråmarna finns alltså och lagerutrymmet har vi också. Vi skulle kunna komma igång med det här på någon vecka, allt som behövs är att någon trycker på knappen, avslutar Kim.

Gå in på Älvstaden Göteborg för att se dimensionen på de logistikproblem som Göteborg står inför. Uddevalla Hamnterminal välkomnar intresserade att kontakta dem via hamnens webbsida uddevalla-hamn.se för att diskutera möjliga lösningar.