Presenteras av Landskrona stad

Vill möjliggöra ökad godstågstrafik till Europa

Klimatmål och stora infrastruktursatsningar på kontinenten skapar behov och möjligheter för utökad tågtrafik till och från Sverige. Landskrona stad vill lösa både gods- och persontransporterna med Europaspåret.

Många nya satsningar på fjärr-, natt- och regionaltåg är på gång i Öresundsområdet och det kommer snart bli trångt på järnvägsspåren. Samtidigt spås den nya Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark kunna fördubbla godstrafiken över Öresundsbron. Om den får plats.

– Fehmarn Bält-förbindelsen skapar stora möjligheter för godstrafiken, men bara om man har möjlighet att utnyttja den. Det är ett enormt stort infrastrukturprojekt som vi skulle kunna dra stor nytta av om vi satsar på järnvägen och löser flaskhalsen över Öresund, säger Hanne Skak Jensen, kommunikatör för Europaspåret.

Landskrona stad - Europaspåret
Europaspåret skulle förkorta restiderna i Öresundsregionen. Illustration Kreera Samhällsbyggnad.

Den enda lösningen för godstrafik

Idag vill man flytta fler transporter från väg till järnväg för att minska klimatpåverkan. Samtidigt förväntas tågfärjorna att avvecklas och Öresundsbron blir en flaskhals i resan till och från kontinenten. Den så kallade HH-förbindelsen med en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör utreds just nu, men förslaget inkluderar ingen lösning för godstrafiken, enbart persontrafik.

– Ett problem med det är att systemet blir väldigt sårbart; blir det stopp på Öresundsbron på grund av vind eller olycka så blir det stopp på transporterna. Även kapacitetsbegränsningen på bron blir ett problem; det finns helt enkelt inte plats med hur många tåg som helst. Senast år 2030 beräknas det vara fullt och då behöver en ny lösning stå klar, säger Hanne.

Europaspåret föreslås gå mellan Landskrona och Köpenhamn och tack vare de geologiska förutsättningarna på platsen skulle tunneln kunna bli relativt platt. Därmed kan den tillgodose behoven för godståg som ofta är över en kilometer långa och inte klarar av branta nedstigningar.

– Vi tycker att man bör titta på och utreda Europaspåret som förslag ordentligt för att framtidssäkra godstågstrafiken mot Europa. Det påverkar svenska företag enormt mycket, säger Hanne.

Skapar större arbetsregion

Europaspåret beräknas inte bara kunna flytta gods från väg till järnväg utan även människor. Förbindelsen skulle minska restiderna till och från Danmark och Tyskland och därmed utöka arbetsregionen markant. Det skulle göra det lättare för företagen att rekrytera rätt personer.

I en ny rapport om Europaspåret från mars 2019 redovisas fler av fördelarna med lösningen. Där och på europasparet.se kan man även läsa mer om bakgrunden till projektet och hur det skulle kunna realiseras.