Presenteras av Europakorridoren
Europakorridoren - stambanesystemet
Foto: Europakorridoren

Vill se en snabbare utbyggnad av det nya stambanesystemet

När Trafikverkets förslag på ny nationell transportplan kom förra hösten, innehöll det en satsning på nya spår och snabbare tåg. Men den långsamma takten på utbyggnaden oroar Europakorridoren. Om utbyggnaden sker enligt Trafikverkets plan är den inte klar förrän i slutet på seklet.

Trafikverkets förslag utgår från budgetramar satta av regeringen. Det har nu varit ute på remiss och i vår är det dags för regeringen att fatta beslut. Men företrädare för Europakorridoren varnar för att den föreslagna utbyggnadstakten är alldeles för låg och att detta leder till att nyttoeffekterna av större spårkapacitet bromsas.

Europakorridoren är en ideell förening bestående av kommuner och regioner, samt branschföreträdare från Sverige och Tyskland. De arbetar för att det svenska transportsystemet ska uppgraderas med nya spår för moderna höghastighetståg.

– Dagens svenska järnvägsnät är cirka 150 år gammalt. En väl fungerande infrastruktur med höghastighetståg ger större möjligheter för folk att bo där man vill och ta sig till jobbet snabbare. Då får företagen också större tillgång till arbetskraft, säger Katarina Svärdh vd för Europakorridoren.

Höga målsättningar för miljön

Under 25 år har Europakorridoren byggt upp kunskap och samlat information kring behovet av ny infrastruktur i Sverige. Man har samlat in forskningsresultat och gjort egna utredningar som ligger till grund till föreningens vision.

– Sverige har målet att bli världens första fossilfria industrination. Då måste vi minska på flygtrafik och tunga vägtransporter. 60 tåg per dygn ersätter 2 400 lastbilar. Forskning visar också att människor väljer tåg framför flyg om bara resan är tillräckligt snabb, säger Katarina Svärdh.

Långsam utbyggnad hämmar tillväxt

Katarina Svärdh - Europakorridoren
Katarina Svärdh på Europakorridoren

Trafikverkets förslag innehåller betydande satsningar på spårtrafik. Men på Europakorridoren är man ändå oroade. Man anser att den tänkta takten för utbyggnad av nya stambanor är alldeles för låg. Dessutom vill man att utbyggnaden sker i ett svep istället för i etapper som Trafikverket föreslår.

– Takten som Trafikverket föreslår riskerar att hämma Sveriges tillväxt. Det är helt fullt på spåren idag. Utbyggnaden måste ske samlat och i ett betydligt högre tempo än i deras förslag, säger Katarina Svärdh.

Europakorridoren menar att den långsamma utbyggnadstakten också skapar ovisshet och problem för kommuner och regioner, som inte kan planera och bygga när de inte vet var spåren kommer gå. Man efterlyser därför ett snabbt beslut om byggnation av hela det nya stambanesystemet med färdigställande till år 2035.

– Därför kan man inte finansiera de nya stambanorna inom den vanliga finansieringen. Använder man sig enbart av medel från regeringens anslag till nationella planen kommer de inte vara färdigbyggda förrän runt 2090. Vår slutsats är därför att man måste hitta en alternativ finansiering, säger Katarina Svärdh.

www.europakorridoren.se går det att läsa mer om vad ett fullt utbyggt system med höghastighetsbanor som pulsåder skulle innebära för Sverige.