Presenteras av Landskrona stad

Vill se helhetslösning för tågtrafiken över Öresund

Fehmarn Bält-förbindelsen beräknas stå klar om knappt 10 år. Fortfarande finns ingen plan för att ta hand om både godstrafik och persontransport som beräknas öka markant, men det vill Landskrona stad ändra på med förslaget Europaspåret.

Öresundsregionens framtida utveckling är ett hett ämne, trots det finns få lösningar som tar ett helhetsgrepp om såväl arbetspendling som godstransporter. Samtidigt beräknas Fehmarn Bält-förbindelsen öka godstransporterna med 80 procent och ytterligare 2000 personer kommer resa över den redan hårt ansatta Öresundsbron, varje dag.

Fehmarn Bält-förbindelsen beräknas bli världens längsta kombinerade väg- och tågtunnel på knappt två mil och ska korta ner restiden mellan Hamburg och Köpenhamn till två timmar. Det kan öppna upp enorma möjligheter för Sverige, men bara om man kan ta hand om den ökade trafiken över Öresund, som redan idag anses vara en flaskhals.

Christian Alexandersson - Landskrona Stad
Christian Alexandersson, stadsdirektör Landskrona stad. Foto: Landskrona stad

Politiker oense om lösning

Just nu utreds den så kallade HH-förbindelsen, en serie tunnlar mellan Helsingborg och Helsingör, som ett alternativ för att avlasta befintlig infrastruktur. Lösningen är dock inte populär från dansk sida och tunneln kan inte hantera godståg.

Christian Alexandersson som är stadsdirektör på Landskrona stad förordar istället Europaspåret, en järnvägstunnel mellan Köpenhamn och Landskrona med vägförbindelse Helsingborg-Helsingör. Han menar att diskussionen fastnat i en turordningsfråga mellan Malmö och Helsingborg istället för att hitta en helhetslösning.

– Man löser inte godsproblemet med HH-förbindelsen eftersom den blir för djup. Landskrona har de optimala förutsättningarna med ett djup på max 20 meter som kan ta tunga tåg. Dessutom kan vi enkelt knyta an till både västkustbanan och stambanan, förklarar Christian.

Europaspåret tar ett helhetsgrepp

Europaspåret skulle enligt Christian lösa godsflödet genom att erbjuda fler och snabbare tågtransporter direkt till Köpenhamn. Det skulle också kunna göra pendlingen mellan Sverige och Danmark smidigare för många resenärer med pendlingstid på bara 14 minuter mellan Landskrona och Köpenhamns huvudbangård.

– Större delar av Skåne ända upp till Halmstad får under en timmes resa till Köpenhamn. Det skulle också lägga Lund och Helsingborg närmare huvudbangården i Köpenhamn än vad Malmö ligger idag och knyter därmed ihop Lund som universitetsstad med företagen i den danska huvudstaden, säger Christian.

Europaspåret skulle generellt kunna ge halva restiden med tåg från Helsingborg jämfört med HH och därmed skapa en utökad arbetsmarknadsregion. Den snabba förbindelsen skulle också kunna locka fler att välja tåget som transportsätt vilket skulle vara bättre för miljön och trängseln på vägarna. Läs mer om Europaspåret och varför det är Öresundsregionens framtid på europasparet.se.