Presenteras av Landskrona stad

Vill se helhetslösning för tågtrafiken över Öresund

Fehmarn Bält-förbindelsen beräknas stå klar om knappt 10 år. Fortfarande finns ingen plan för att ta hand om både godstrafik och persontransport som beräknas öka markant, men det vill Landskrona stad ändra på med förslaget Europaspåret.

Fehmarn Bält-förbindelsen beräknas korta ner restiden mellan Hamburg och Köpenhamn till två och en halv timme. Den spås fördubbla godstransporterna och man beräknar dessutom att ytterligare 2000 personer kommer resa över Öresund.

Det kan öppna upp enorma möjligheter för Sverige, men bara om man kan ta hand om den ökade trafiken över Öresundsbron som redan idag är hårt ansatt. Det betyder att bron blir en flaskhals för tågtrafiken och Öresundsregionens utveckling vilket Landskrona stad vill belysa.

Problem som måste lösas

Christian Alexandersson som är stadsdirektör på Landskrona stad anser att Europaspåret, en järnvägstunnel mellan Köpenhamn och Landskrona är lösningen på de utmaningar som tågtrafiken står inför vilket samtidigt kan säkra regionens utveckling framöver.

Christian Alexandersson - Landskrona Stad
Christian Alexandersson, stadsdirektör Landskrona stad. Foto: Landskrona stad

– Europaspåret är det enda förslaget på en ny förbindelse över Öresund som löser utmaningarna för såväl arbetspendling som godstransporter. Landskrona har unika förutsättningarna med ett djup på max 20 meter i Öresund och därför kan man få till en förbindelse som kan transportera långa och tunga tåg, förklarar Christian.

Lösningen kan enligt Christian Alexandersson dessutom enkelt knyta an till både västkustbanan och stambanan samt gör det möjligt att komma till centrala Köpenhamn på bara 14 minuter. Han fortsätter att förklara att svenska och danska staten nu utreder den så kallade HH-förbindelsen.

Det är en kombinerad bil- och järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Lösningen kan dock inte hantera godståg eftersom sundet är för djupt. Samtidigt gör järnvägsstrukturen på dansk sida att vinsterna för trafiksystemet och restiderna blir väldigt små.

Men enligt Christian Alexandersson handlar debatten om nästa Öresundsförbindelse för tillfället inte om vilka problem som måste lösas.

Europaspåret minskar restiderna

Förutom att Europaspåret skulle lösa utmaningarna med godsflödet genom att erbjuda fler och snabbare tågtransporter direkt till Köpenhamn, skulle den också kunna göra pendlingen mellan Sverige och Danmark smidigare för många resenärer.

– Större delar av Skåne ända upp till Halmstad får under en timmes resa till Köpenhamn. Det skulle också lägga Lund och Helsingborg närmare centrala Köpenhamn än vad Malmö ligger idag och knyter därmed ihop Lund som universitetsstad med företagen i den danska huvudstaden, säger Christian Alexandersson.

Med Europaspåret skulle restiden Helsingborg-Köpenhamn bli 25 minuter vilket är cirka halva restiden jämfört med HH-lösningen. Därmed skapar Europaspåret också en utökad arbetsmarknadsregion, och skulle locka fler att välja tåget som transportsätt vilket skulle vara bättre för miljön och trängseln på vägarna.

Läs mer om Europaspåret och varför Landskrona stad anser att det är Öresundsregionens framtid på europasparet.se.