Presenteras av Ystad Hamn
Ystad Hamn - Unity line
Ystad hamn är störst i Sverige på färjetrafik till Polen och Bornholm. Här Polenfärjan. Foto: Ystad Hamn

Ystad Hamn storsatsar med nya färjelägen

Ystad Hamn har en av Sveriges största och mest trafikerade färjehamnar och nu ska den bli ännu större. Fram till år 2021 bygger hamnbolaget två nya färjelägen och i samma veva utökar man Sveriges landmassa 200 meter söderut.

Förutom att vara Sveriges tredje största färjepassagerarhamn är Ystad den 11:e största hamnen för godstrafik. De senaste åren har verksamheten gått starkt framåt och nu satsar man stort för att kunna tillgodose kommande behov.

– Vi har haft en väldigt stor ökning volymmässigt under många år och har sett tendenser som tyder på att den utvecklingen kommer hålla i sig. Därför kommer vi både bygga ut hamnen med nya färjelägen och fördjupa den, berättar Björn Boström, vd för Ystad Hamn.

Nya färjelägen och fördjupning

De gula områdena markerar nya landfyllningar. Ritning: COWI/YstadHamn

De nya färjelägena ska möjliggöra för hamnen att ta in större fartyg; från dagens 180 ska maxlängden bli 250 meter. Hamnen fördjupas också från 7,2 meter till 9,5 meter för att förbereda inför kommande LNG-drivna fartyg som beräknas bli större än idag.

– Den färja vi beräknar för kommer ha nästan fyra kilometer lastkapacitet, 230-250 lastbilar, det är en ökning med nästan 100 procent mot dagens fartyg. Man kommer också kunna lasta och lossa på flera nivåer så det går snabbare utan en massa speciallösningar, förklarar Björn.

Muddringsmassorna från fördjupningen kommer användas för att utöka hamnområdet 200 meter söderut och byggstart för hela satsningen planeras till innan jul. Projektet kommer gå på nära en miljard kronor och cirka 25 procent av det ska finansieras av EU.

– Entreprenaden påbörjas troligen i mars och allt ska vara klart i slutet av 2020. Vi är på vissa sätt en lite anonym hamn trots att vi är en av Sveriges största så det känns skönt att både EU och regeringen tror på oss och vill stötta vår verksamhet, säger Björn.

Samarbetar med kommunen

Det nya färjeområdet fördubblar hamnens totala storlek och inkluderar även sådant som nya uppställningsplatser, ankomstområden med parkeringar, tullområden och terminaler. Planen är dock inte att breda ut sig på hela ytan utan att dela med sig.

Tillsammans med kommunen har Ystad Hamn en vision om att senast 2040 ha flyttat ut mer av verksamheten till den yttre hamnen för att lämna plats åt staden att växa ner mot befintligt hamnområde. Det ska skapa en mer levande och attraktiv hamn för boende, turister och företag. Följ utvecklingen och läs mer om hamnens verksamhet på ystad.se/port.