Policy

Denna webbplats använder cookies för att förbättra våra tjänster.

Vad är cookies?
En cookie kan innehålla text, tal eller exempelvis ett datum och är i grunden en fil som är lagrad på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det är inte ett program och kan inte innehålla virus. Eftersom cookien befinner sig hos dig är det alltid möjligt för dig att titta på, ändra eller ta bort dessa cookies. Det gör du i dina webbläsarinställningar.

Vi använder cookies till statistik och analys och till basal funktionalitet på sajten. De hjälper oss att göra våra produkter bättre genom att öka användarkännedomen. Här samlar vi in information om när och hur länge du besöker en hemsida, vilka och hur många sektioner, artiklar och andra produkter du besöker, om din dator har besökt oss förut, vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, IP-nummer, vilka annonser du ser och så vidare. Med din tillåtelse använder vi även den insamlade informationen till att målanpassa vår direkta marknadsföring till dig. Därtill använder vi också informationen mer allmänt för att dokumentera och klarlägga värdet av annonsvisningarna för våra annonsörer.

Vid allmänt bruk av våra hemsidor, där man inte använder formulär för att inmatning av exempelvis namn och adress, använder hemsidorna enbart cookies. Om du ger ytterligare upplysningar, till exempel i samband med skapandet av ett login, sker en samkörning som ger oss nmöjlighet att göra ditt erbjudande mer individanpassat. Denna samkörning kan bara göras av oss, och inte av våra partners.

Dessa cookies kallas förstapartscookies och sätts av oss.

Tredjepartscookies
Vi har även en rad samarbetspartner som sätter cookies – således tredjepartscookies. Det kan handla om annonsörer, mediebyråer, annonsnätverk och andra tjänster (till exempel Facebook) som sätter dessa cookies.

Syftet med tredjepartscookies är att säkra leverans av målgruppsanpassade onlineannonser och att säkra funktionaliteten i de tjänster som våra sajter erbjuder. Vid enkätundersökningar, analyser och liknande sätts cookies med syfte att registrera ditt svar och därmed undvika att du får samma frågeformulär igen.

Informationen som erhålls via cookies lagras i våra system – internt eller hos våra partners. Vi har ingått biträdesavtal med våra partners som därmed också är förpliktade att skydda personuppgifterna. Vi överför/byter inte uppgifter med aktörer som vi inte har EU-giltiga personuppgiftsavtal med.

Dina rättigheter
Du har enligt Dataskyddsförordningen ett antal rättigheter i anslutning till vår behandling av dina personuppgifter:

a. Rätt att se personuppgifterna (insynsrätt)
Du har rätt få insyn i de uppgifter om dig som vi behandlar samt ytterligare ett antal uppgifter.
b. Rätt till korrigering (rättelse)
Du har rätt att få oriktiga uppgifter om dig själv rättade.
c. Rätt till radering
I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade, innan tiden för den allmänna raderingen infaller.
d. Rätt till begränsning av behandling
Du har vid vissa tillfällen rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade. Om du har rätt till begränsad behandling får vi framgent endast behandla uppgifterna – med undantag för lagring – med ditt samtycke eller där rättsliga krav kan fastslås, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.
e. Rätt till invändningar
Du har vid vissa tillfällen rätt att invända mot vår eller lagenlig behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring.
f. Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)
Du har vid vissa tillfällen rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att utan hinder få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan.
g. Rätten att återta samtycke
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ett eventuellt samtycke, som ligger till grund för behandlingen av dina personuppgifter. I vissa fall kan detta kräva att du själv aktivt tar bort ditt login och raderar eventuella cookies i din webbläsare.