Isländskt rederi utökar sin linjetrafik i Norden

Sedan starten 1914 har isländska Eimskip satsat på transport av livsmedel. Med stora framgångar i Norra Europa utökar de nu sin linjetrafikskapacitet och beställer större containerfartyg.

Redan på 1930-talet etablerade Eimskip ett regelbundet anlöp i Sverige och idag har rederiet sin egen filial i Helsingborg. Från 4 maj börjar fartyg anlöpa till hamnen i Helsingborg och inom snar framtid utökar man sin linjetrafik till Grönland.

Vi fick en pratstund med Eimskips vd, Thorsteinn Bjarnason, som berättar mer om deras utökade linjetrafik samt hur de hanterar all dokumentation för sina kunder.

Bra knutpunkt för logistik

Europa och framförallt Skandinavien har varit Eimskips främsta fokus under lång tid och för att kunna erbjuda sina kunder flexibla transporter samarbetar man även med andra rederier.

Med start 4 maj kommer Eimskips fartyg börja anlöpa till hamnen i Helsingborg, en omdirigering från linjetrafiken till och från Halmstad. I samband med flytten till Helsingborg startar Eimskip även upp en egen terminal i Helsingborg för lossning och lastning av containers.

– Vi har seglat till Sverige sedan 1921 och redan då var Helsingborg en av destinationerna. Med den nya linjetrafiken får vi bättre möjligheter att serva våra kunder då Helsingborg är en bra knutpunkt för logistik. Förbindelsen mellan Sverige och Island har alltid varit stark och idag transporterar vi alla typer av livsmedel och annat gods mellan länderna, säger Eimskips vd Thorsteinn Bjarnason.

Till och från Grönland

Nyligen har Eimskip även utökat samarbetet med Royal Arctic Line, RAL, ett rederi som seglar till Grönland. Nu planeras inköp av nya fartyg som de ska driva tillsammans och på så vis bli en del av Eimskips linjenät. Även detta kommer att skapa nya destinationer för rederiets nordiska kunder att skeppa tempererade transporter.

– Vi har samarbetat med RAL i många år men tidigare har det mest varit för att samla gods. Nu ska vi koordinera våra linjenät vilket öppnar upp helt ny trafik. Tre fartyg som är anpassade för nordatlantiska farvatten ska byggas och det kommer blir en stor fördel för Grönland med trafik till och från Nuuk till många direktdestinationer ute i världen istället som i dag alltid via Ålborg i Danmark, säger Thorsteinn.

Erbjuder full dokumentationshantering

För sina livsmedelskunder hanterar Eimskip all import, export och dokumentation däromkring. Allt som behövs för att göra transporterna så smidiga som möjligt för sina kunder. Eimskip erbjuder också sjöfrakt av styckegodssändningar där man samlastar fler sändningar i en container. Detta innebär att kunder inte behöver beställa en hel container om man exempelvis bara vill transportera en pall, även av frusna varor. Thorsteinn avslutar:

– Vi erbjuder full dokumentation på våra transporter och koordinerar allt som krävs för att få importera och exportera livsmedel mellan olika länder.

Idag har Eimskip ett världsomspännande nätverk med 51 egna kontor i 19 olika länder.