Full koll ger full pott i lastbilsbranschen

Branschen för påbyggare till last- och transportbilar är glödhet och konkurrensen är stenhård. Vad kan aktörerna göra för att stärka sin position? Drömscenariot är full insyn i både utveckling och produktion.

I Sverige finns många tillverkare av påbyggnationer. Det är en speciell bransch på många sätt och aktörerna får arbeta hårt för att behålla och stärka sina positioner. Att ständigt se över och slipa på sin konkurrenskraft är en självklar del i verksamheten.

Ett sätt att försöka stärka sin konkurrenskraft är att satsa på produktutveckling. Det är en kostsam del av företagsamheten, där både lokaler och produktionskapacitet måste anpassas till den nya produkten.

En annan konkurrensfördel är att vara snabb. Att raskt kunna leverera en komplett lastbil med påbyggnation till en kund. En förutsättning för snabba leveranser är att ha snabba och smidiga leverantörsled samt att kunna vara kvick med nyheter och produktutvecklingar.

Full insyn ger full kontroll

Att producera hela påbyggnationen i egen verkstad är ett annat sätt att öka sin konkurrensförmåga. Med full koll över hela tillverkningsprocessen finns mycket tid att spara och företaget kan få en lättöverskådlig bild över hela produktionen.

Att detta sätt att arbeta är en klar konkurrensfördel råder inga tvivel om, dock så är aktörerna som praktiserar detta arbetssätt relativt få. NTM i Skara har nått stora framgångar med egen utveckling, tillverkning, försäljning och underhåll av transportutrustning för tunga transporter. I företagets anläggning i Närpes, Finland, sker all utveckling och produktion.

– Vi är ganska unika i branschen, säger NTM Sveriges VD David Walander. Det här sättet att arbeta ger oss många konkurrensfördelar. Bland annat sparar det tid, och produktionssättet har blivit något av ett koncept för oss. Företaget lägger ned mycket resurser på produktutveckling och en ny lastväxlarvagn är ett exempel på framgångshistoria som blivit möjlig tack vare detta sätt att arbeta.

Tydliga konkurrensfördelar

Vad gäller lastbilar och släpvagnar så är innermått och vikt på konstruktionen av högintresse för kunden, lika intressant som bränsleförbrukning är vid försäljning av en personbil.

Ett kilo lättare konstruktion blir ytterligare ett värdefullt kilo som kan lastas. Tack vare en förnyad ramkonstruktion har NTM kunnat skala bort över 400 kilo egenvikt från en lastväxlarvagn som nu väger 5800 kilo. Vagnen kan lasta 400 kilo mer, utan att företaget har behövt tumma på varken funktionsduglighet eller säkerhet.

–Full insyn i hela tillverkningsprocessen gör att vi får en bättre helhet. Jag har svårt att tänka mig en bättre konkurrensfördel. Vi är övertygade om att det är tack vare vårt arbetssätt som vi kan göra en sådan spektakulär produktförbättring som den nya, lättare ramkonstruktionen, säger David Wallander. NTM producerar nyheter och produktförbättringar varje år.