10 enkla tips när du ska köra med släpvagn

Tips 1 – Lasta rätt mängd vikt

Läs instruktionsbok för att få information om hur mycket vikt släpvagnen klarar av att bära. Större släpvagn kan lasta väldigt mycket vikt, medan andra tål mindre vikt. Om lasten är för tung kan den bli svår att hantera och risken för en olycka ökar.

Transportstyrelsen har en kalkylator för detta som du kan kolla här:

https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx

Tips 2 – Underskatta inte körningen med släp

Du får inte underskatta svårigheten med att köra med släp. Innan du försöker köra i tät trafik med släpvagn bör du öva på att köra in och ut ur din uppfart och köra på lugna småvägar.

Tips 3 – Storleken har stor betydelse

Ju fler justeringar du måste göra som förare, desto större släpvagn behöver du. En liten släpvagn kan gå obemärkt förbi. Medan dragning av en båt eller en stor husbil kommer att kräva all din uppmärksamhet och körförmåga.

Tips 4 – Säkerställ att släpet har kopplats på ett korrekt sätt

Make sure that the trailer is properly attached before hitting the road. Check the safety chains, lights, and license plate. You can check how to attach a trailer here:

Tips 5 – Håll avstånd till andra fordon i trafiken

När du drar en släpvagn ska du hålla ett extra avstånd mellan din bil och fordonet framför dig. Den extra vikten bakom din bil eller lastbil gör det svårare att sakta ner eller stanna.

Tips 6 – Undvik kollision genom att ta större svängar

Ta större svängar. Eftersom din bil nu är dubbelt så lång som vanligt måste du göra betydligt bredare svängar för att undvika att köra på trottoarkanter, andra bilar eller köra av vägen.

Tips 7 – Träna på att köra baklänges

Att köra baklänges när man drar en släpvagn är en talang som tar tid att behärska. Släpvagnen kommer att gå i spinn om du svänger för skarpt eller svänger skarpt i en riktning. Vid de första försöken kan du räkna med att göra många justeringar när du försöker köra baklängeskörning med släpvagn.

Tips 8 – Ta det försiktigt

Ta det lugnt. När du drar en släpvagn är det i allmänhet bäst att köra i höger körfält med jämn hastighet. Med ett släp kommer accelerationen att vara mycket långsammare. För att skydda dig bör du hålla dig under den angivna hastighetsgränsen.

Tips 9 – Parkera rätt så att du kommer ut

Du kanske inte alltid kan parkera. När du drar en stor släpvagn kan det vara omöjligt att parkera på små parkeringsplatser. Om du kan manövrera din bil och släpvagn till en plats eller flera platser, se till att det finns tillräckligt med utrymme för att du ska kunna ta dig ut. Det är vanligtvis en bra idé att parkera i ett isolerat område av parkeringen.

Tips 10 – Öka säkerheten i mörkret med rätt mängd ljus

I Sverige och andra länder som befinner sig i norra delen av jorden brister solljuset. Om du ska transportera last med din släpvagn är det också viktigt med bra belysning på mörka vägar. Ibland räcker inte bilens inbyggda lampor och då kan det vara passande att köpa till extraljus som monteras på ditt fordon.

Här kan du se olika alternativ:

https://www.xenonkungen.com/se/produkter/ledramper/