Bränslealternativet EcoPar räddar miljön från giftiga ämnen

MiljöDiesel är ett av de vanligaste fordonsbränslen i Sverige. Tyvärr är bränslet inte direkt någon miljövän utan skadar såväl närmiljön och skapar hälsoproblem för omgivningen, som den omgivande miljön. Men det finns ett miljövänligt alternativ.

Miljöfrågan har aldrig varit hetare och de flesta är överens om att vi drastiskt måste ändra våra beteenden om vår jord ska gå att rädda. Som individ kan det kännas svårt att själv bidra, i tron om att det inte förändrar något, men om vi alla kan göra något, så bör vi göra det. Så resonerar Johannes Nilsson, vd på EcoPar AB, företaget som står bakom bränslealternativet med samma namn.

Dagens alternativ dåliga för miljön

Att välja diesel som bränslekälla kan ha flera positiva effekter, jämfört med exempelvis bensin och den ger samtidigt högre effekt och vridmoment. Vad många kanske dock inte tänker på är miljöaspekten av att använda fossila bränslen.

– Användningen av diesel skapar oerhört giftiga avgaser som förstör såväl miljön som liv runt om i världen. Från ett makroperspektiv förstörs vår jord tack vare höga koldioxidutsläpp och närmiljön tar även den strykt. Studier har bland annat visat att tusentals människor dör i förtid på grund av avgaser, säger Johannes.

Utöver hälsoaspekten är diesel väldigt dåligt för miljön om det skulle bli spill eller liknande, detta då diesel tar mycket lång tid att bryta ner i vår miljö.

Minskar kraftigt giftiga ämnen

”EcoPar minskar kraftigt de giftiga ämnena i avgaserna med hela 90 procent jämfört med diesel.” – Johannes Nilsson, vd EcoPar. EcoPar heter bränselsubstitutet som är resultatet av flera års forskning och studier på hur bränslet påverkar på miljön.

Även koldioxidutsläppen minskar då man använder EcoPar, med upp till 50 procent. EcoPar uppfyller alla krav dieselmotortillverkarna ställer, kan användas utan omställningar och medför många positiva effekter för miljön och vår omgivning. Johannes berättar mer:

– EcoPar minskar kraftigt de giftiga ämnena i avgaserna med hela 90 procent jämfört med diesel. Detta medför att man aktivt bidrar till en bättre miljö. Kvävedioxidutsläppen minskar också med 50 procent vilket är väldigt positivt för citymiljöer.

EcoPar är också helt luktfritt om man skulle råka spilla och ogiftigt för vattenlevande organismer. Johannes illustrerar med exemplet om ett industriföretag som lagrat stora mängder EcoPar för sina fordon.

På grund av en olycka spills bränslet ut och brandkåren tillkallas. Men tack vare att företaget använde EcoPar så slapp de sanera marken, något som inte hade varit möjligt med diesel eller bensin.

Passar alla dieselmotorer

Eftersom EcoPar fungerar i alla dieselmotorer passar bränslet för såväl personbilar, lastbilar, båtar, gräsklippare och till och med lokomotiv.

– I dag används EcoPar bland annat av Infranord i projektet Citybanan och i arbetet vid Hallandsåsen. EcoPar är det enda drivmedlet som är tillåtet att köra med inne i tunnlar tack vare dess extrema renhet. Finessen med ett så miljövänligt bränsle är att det går utmärkt att köra inomhus bland människor, avslutar Johannes.