Ny terminal möter svenskt behov på lagerhållning

Svensk efterfrågan på lagerhållning i Finland ökar hela tiden och för att möta behovet öppnade FSN Logistics en ny terminal i Vanda. Genom att satsa på flexibilitet har företaget nått stora framgångar och får nu allt fler kunder i Sverige.

Under året har FSN Logistics haft en kraftig tillväxt, speciellt inom verksamhetsområdena Transport, Thermo och Home. Med kontor i Haparanda har företaget mobiliserat en del av sin trafik i Sverige och med nyöppnade terminalen i Vanda har man mycket att erbjuda för svenska kunder.

– I Vanda har vi även möjlighet att utöka vår terminalkapacitet vilket innebär att vår tillväxt inte kommer begränsas av brist på utrymme, säger Anders Stennabba, försäljningschef på FSN Logistics.

Heltäckande tjänsteutbud

I terminalen i Vanda kan företaget erbjuda såväl lagerhållning som plock av gods och färdigställning av kundleveranser. Kunder som använder terminalen har valt att lagerhålla all eller delar av sin logistik. Här har FSN Logistics visat sig vara ett alternativ som håller hög kvalitét och effektiva lösningar. Lagerhållningen möjliggör nu att FSN kan sköta om hela logisticprocessen åt sina kunder.

– För många svenska kunder har vi även säkerhetslager för en viss typ av gods som vi sedan levererar till deras slutkunder inom 24 timmar. Detta resulterar i att våra kunder kan serva och leverera till sina kunder mycket snabbare.

Vårt nätverk i Finland har även kompletterats med fullstora ekipage utrustade med bakgavellyft. På så sätt kan vi leverera direkt från avsändaren eller terminalen i Vanda till slutkunden utan omlastning på mindre distributionsbil vilket snabbar upp transporttiden avsevärt, förklarar Anders.

En flexibel partner

Idag är FSN Logistic verksamma inom sex områden och hanterar allt från byggmaterial och livsmedel till mediciner som är extra känsligt mot temperaturer. Många svenska kunder har också säsongsbetonade varor varpå transportföretaget kan omorganisera sin trafik efter behov.

– Svenska kunder söker sig till oss just eftersom vi är ett flexibelt alternativ och vi tittar hela tiden efter nya lösningar för att hålla transportkostnaderna nere och kunna erbjuda den kapacitet som efterfrågas också under intensiva perioder, avslutar Anders.