Självkörande bilar – Så fungerar det!

En självkörande bil är ett fordon som kör av sig självt utan en människa bakom ratten. Det betyder att fordonet navigerar och styr sig med hjälp av radar, kamera, GPS och sensorer. Man kan kalla dessa fordon självkörande bilar, autonoma eller förarlösa bilar, det finns många namn som man benämner dessa bilar med.

Tanken med självkörande bilar är att det skall ge en säkrare trafik med mindre olyckor och samtidigt en mindre miljöpåverkan än vad de vanliga bilarna i dagsläget gör.

Självkörande bilar började runt under 1920-talet

Man har sedan 1920-talet utfört många experiment och testat sig fram. I takt med att vi fått en snabbare och betydligt säkrare internetuppkoppling runt om i världen så har utvecklingen av de självkörande bilarna ökat. Idag så utför man fullskaliga tester med självkörande bilar runt om på flera ställen i världen.

Hur fungerar självkörande bilar?

En självkörande bil har kameror som läser av trafikskyltar och trafikljus. Kameran tar även upp om någon trafikant befinner sig i närheten av din bil. Man använder sig också av radar och andra typer av sensorer för att tolka in omgivningen och miljön runt omkring.

Sensorerna mäter även avståndet till andra fordon och bilar. Slutligen används GPS för att hitta rätt rutt och kunna ta din bil från punkt A till punkt B. Sensorerna skickar signaler till styrsystemet i bilen som avgör ifall bilen skall väja eller bromsa.

En självkörande bil kan delas in i dessa moment

1. Delvis automatisering – Innebär att flera förarassistanstjänster samarbetar som exempelvis broms och styrning.

2. Förarassistans – Kan vara körfälts-, fart- eller parkeringsassistans.

3. Hög automatiseringsgrad – Ett typ av självkörande system där en förare kan ta över ifall man önskar.

4. Villkorad automatisering – Fordonet kör själv under en kortare tid och föraren tar över ifall systemet varnar och behöver hjälp.

5. Fullständig automatisering – Fordonet klarar sig själv i alla situationer utan någon som helst av förare eller assistans.

Vad finns det för fördelar med självkörande bilar?

Det finns givetvis många fördelar att ta hänsyn till och det är väl därför arbetet med självkörande bilar går relativt snabbt framåt.

  • Spara på kostnader – transporter kan genomföras utan chaufför och sänker därmed lönekostnader och bilarna kan framföras på ett ekonomiskt sätt
  • Miljöperspektivet – En självkörande bil kan köra jämnare och därmed minska förbrukning och miljöpåverkan
  • Större tillgång till kollektivtrafiken
  • Ta sig fram i miljöer där människor av olika anledningar varken kan eller bör vistas, vilket skapar nya vägar för transporter och diverse resor

Självkörande fordon i Sverige

Idag finns det självkörande bussar i drift i Stockholm och i Göteborg. Det handlar om eldrivna minibussar i tätortstrafik som för fram fordon i mycket låg hastighet.

Man jobbar idag även för att få in självkörande bussar i landsbygd. Idag jobbar Skellefteå, Eskilstuna, Gotland och Lund i projekt för att få tillgång till dessa självkörande bussarna. Det innebär stora förändringar för kollektivtrafiken på landsbygden, vilket är positivt.

Vi hoppas att ni funnit vår artikel om självkörande bilar intressant och nyttigt. Inom ett par år kommer det färdas många självkörande bilar på våra vägar i Sverige, det är bara en tidsfråga. Vem trodde det för 200 år sedan?

Tack för att ni läst och skriv gärna till oss ifall ni har några frågor eller funderingar kring självkörande bilar i Sverige.

Se även: Självkörande lastbilar