Presenteras av Europaspåret

Ny tågförbindelse ska knyta Sverige närmare kontinenten

Europaspåret, så kallas en planerad fast tågförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Den skulle innebära en lösning på kapacitetsbrist för godstrafik till kontinenten och samtidigt erbjuda tågresenärer en snabbare resa ut i Europa.

Öresundsbron är idag den enda passagen för tågtrafik från Sverige till Danmark och vidare ut i Europa. Det ökande tryck från både godstrafik och passagerartåg gör att Öresund redan idag börjar bli en flaskhals i tågtrafiken, och än värre väntas det bli i framtiden.

Säkrad kapacitet för godstrafik

Landskrona stad - karta för Europaspåret
Karta Europaspåret. Foto: Landskrona stad

En fast förbindelse mellan Tyskland och Danmark, den så kallade Fehmarn Bält-förbindelsen är redan på gång, och när den väl står klar kommer trycket på Öresundsbron öka ytterligare. Då spås en 80-procentig ökning av godstransporter. Det är i ljuset av detta som många röster nu höjs för genomförande av Europaspåret.

– Jag tycker det viktigaste är att vi kan säkra kapaciteten för godstrafiken mellan Skandinavien och kontinenten genom att få två fullgoda järnvägsförbindelser. Ska man lyfta över gods från landsväg till järnväg så måste man kunna vara säker på att det finns kapacitet på järnvägen också, säger Lennart Serder, projektledare för Europaspåret.

Ett viktigt alternativ

Tidigare har tågfärjor över sundet bidragit till att svälja viss spårbunden trafik, men de finns inte längre kvar. Nu är även färjorna mellan Trelleborg och Rostock på väg att försvinna.

Ett oförutsett stopp för tågtrafiken på Öresundsbron skulle därför få stora konsekvenser. Med Europaspåret skulle det finns två alternativa vägar, och då den planeras att gå genom en tunnel skulle den också bli mindre känslig för yttre påverkan.

– Får vi Europaspåret får vi också en annan fördel för godstrafiken, då behöver de inte köra genom Lund, Lomma och andra stadskärnorna med godståg som de gör idag. Då går de direkt från stambanan och godsstråket genom Skåne förbi Billeberga till Landskrona och ner i tunneln, säger Lennart.

EU-bidrag, ett stöd för bygget

Ett sådant här stort projekt kostar naturligtvis en hel del pengar. Bedömare menar att den planerade tågförbindelsen skulle kosta i storleksordningen 50 miljarder. Om man lägger till den bilförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, som också är en del av planen, så slutar notan på 75 miljarder. I planen ingår bland annat en ombyggnad och kapacitetsförstärkning av Köpenhamns huvudbangård.

– Man kan få EU-bidrag som täcker upp till 40 procent av en järnvägsförbindelse. Sedan skulle en bilförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör också generera pengar precis som Öresundsbron gör idag. Det ska inte behöva ta mer än 40 år att skriva av Europaspåret, avslutar Lennart.

www.europasparet.se går det att läsa mer om förbindelsen som skulle göra att kontinenten kommer lite närmare.